top of page

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

Günümüzde kullanılan doğalgaz, petrol gibi enerji türlerinin ilerleyen dönemlerde tükenecek olmalarına rağmen güneş enerjisi hiçbir zaman bitmeyecek bir enerjidir.  Güneş enerjisinin tükenmesi gibi bir durum söz konusu değildir.  Güneş enerjisinin depolaması kolay ve oldukça düşük maliyetli bir sistem oluşu, temiz ve sınırsız enerji olması  günümüzde artarak tercih edilen bir sistem olmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra güneş enerji sistemi atmosfere zehirli gazlar vermemesinden dolayı da çevreci bir kurulum olmuştur. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi artan potansiyel ve taleplerle gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Artan bu potansiyel ve talep ile beraber geliştirilen bir çok farklı teknolojiler güneş enerjisine bağlı üretilmektedir. Güneş enerji sistemlerinden faydalanarak alt yapı maliyetleri de önemli oranda düşmektedir. Düşük yatırım maliyeti ve yüksek verimi, çevreye duyarlılığı ile kısa zamanda en çok tercih edilen enerji kaynağı  güneş enerji sistemleri olmuştur. Türkiye’de güneş enerjisinden faydalanma potansiyeli arttıkça ve geliştikçe daha çevreci ve daha ekonomik bir kaynak elde etmiş olursunuz. Güneş enerjisi kullanım alanları oldukça geliştirilmiştir.

Ülkemiz, coğrafi konumu itibariyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli bakımından diğer birçok ülkeye nazaran mükemmel bir durumdadır.  Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre ülkemizin yıllık toplam güneşlenme süresi 2.737 saat (günlük toplam 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük toplam 4,2 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye 36-42 Derece Kuzey enlemlerinde bulunmasından dolayı konum itibari ile güneşli bir konumdadır. Türkiye’de yıllık güneşlenme süresi 2640 saattir. Bu değer dikkate alındığından metrekare başına 1.311 KWSaat enerji potansiyelinin olduğu görülmektedir. Ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli bakımından çok verimli bir ülke olup verimlilik güneye doğru artmaktadır.

bottom of page